سامانه ارسال پیامک
معنی کلمه جرود به فارسی

جرود
از ولایات تابع طالقان است

تجرود
دهی از دهستان تکاب بخش ریوش شهرستان کاشمر است که در 18 هزار گزی باختر ریوش و 2 هزار گزی شمال مالرو عمومی ریوش به بروسکن قرار دارد .

جاجرود
یکی از قرای لواسان بزرگ ( استان مرکزی ) است .

جرودان
سوج جوزه و جوکان از طسوج جهرود است

لنجرود
رودیست در گیلان که از نزدیکی لاهیجان سرچشمه گیرد و از وسط شهر لنگرود گذرد و در چمخاله پس از پیوستن به شلمان رود به بحر خزر ریزد .
از دیه های خوی بقم یا از طسوج جوزه و جرکان .

مجرود
آنکه پوست از وی دور کرده باشند

شبکه مترجمین ایران پیام نگار افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس