معنی کلمه جرود به فارسی

جرود
از ولایات تابع طالقان است

تجرود
دهی از دهستان تکاب بخش ریوش شهرستان کاشمر است که در 18 هزار گزی باختر ریوش و 2 هزار گزی شمال مالرو عمومی ریوش به بروسکن قرار دارد .

جاجرود
یکی از قرای لواسان بزرگ ( استان مرکزی ) است .

جرودان
سوج جوزه و جوکان از طسوج جهرود است

لنجرود
رودیست در گیلان که از نزدیکی لاهیجان سرچشمه گیرد و از وسط شهر لنگرود گذرد و در چمخاله پس از پیوستن به شلمان رود به بحر خزر ریزد .
از دیه های خوی بقم یا از طسوج جوزه و جرکان .

مجرود
آنکه پوست از وی دور کرده باشند

شبکه مترجمین ایران پیام نگار دکتر فرهاد همت خواه سامانه ارسال پیامک افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس