معنی کلمه حیاط به فارسی

حیاط
صحن خانه, زمین جلوساختمان که دور آن دیوارباشد
( اسم ) جمع حائط (حایط) . 1 - دیوارها. 2 - بستانها .

حیاط داود دشتستان
شمالی بندر بوشهر درازی این ناحیه از مال محمود تا جزیره پنج فرسنک پهنای آن از قریه رود شور تا پوزه گاه فرسنگی بیشتر محدود است از جانب جنوب و مشرق بناحیه شبان کاره دشتستان و از شمال بناحیه گناوه و از سمت مغرب بدریای فارس .

حیاط طویله
دهی است از دهستان چناران بخش حومه شهرستان مشهد .

حیاطت
1 - ( مصدر ) پاس داشتن نگه داشتن حفظ کردن تعهد کردن . 2 - ( اسم ) پاسداری نگهداری .

شبکه مترجمین ایران سامانه ارسال پیامک خرید پایه دوربین منو پاد افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس نرم افزاری مریم
تونیک طلسم باقلوای قزوین - باقلوا پرچمی فروشگاه اینترنتی دست آرا تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس