معنی کلمه حیض به فارسی

حیض
بی نمازشدن زن, خارج شدن خون ازرحم زن ماهی یک مرتبه
1 - ( مصدر ) خروج خون از زن هر ماه یک بار بمدت چند روز متوالی قاعده شدن زن . 2 - ( اسم ) قاعدگی بی نمازی زن عادت .
حائض .

حیض الرجال
غیبت و کلام بی فایده

خون حیض
خون ماهیانه زنان طمث

غسل حیض
غسلی که زن حائض پس از پاک شدن از حیض بعمل میاورد

حیضه
1 - ( مصدر ) سنگین و سد شدن معده از غذای ناگوار . 2 - ( اسم ) یک دفعه از دفعات خون حیض .
بی نمازی زنان .

دائم الحیض
پیوسته بی نماز

شبکه مترجمین ایران افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس
نرم افزاری مریم تونیک طلسم باقلوای قزوین - باقلوا پرچمی فروشگاه اینترنتی دست آرا فروشگاه آبی تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس