معنی کلمه حیض به فارسی

حیض
بی نمازشدن زن, خارج شدن خون ازرحم زن ماهی یک مرتبه
1 - ( مصدر ) خروج خون از زن هر ماه یک بار بمدت چند روز متوالی قاعده شدن زن . 2 - ( اسم ) قاعدگی بی نمازی زن عادت .
حائض .

حیض الرجال
غیبت و کلام بی فایده

خون حیض
خون ماهیانه زنان طمث

غسل حیض
غسلی که زن حائض پس از پاک شدن از حیض بعمل میاورد

تحیض
حایض شدن زن بازماندن زن از نماز در ایام حیض .

حیضه
1 - ( مصدر ) سنگین و سد شدن معده از غذای ناگوار . 2 - ( اسم ) یک دفعه از دفعات خون حیض .
بی نمازی زنان .

دائم الحیض
پیوسته بی نماز

شبکه مترجمین ایران سامانه ارسال پیامک خرید پایه دوربین منو پاد افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس نرم افزاری مریم
تونیک طلسم باقلوای قزوین - باقلوا پرچمی فروشگاه اینترنتی دست آرا تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس