معنی کلمه رخشان به فارسی

رخشان
درخشان, تابان, رخشاهم گویند
( صفت ) رخشنده درخشنده درخشان تابان .
یا رخشان صفت فاعلی حالی از رخشیدن تابان و روشن و درخشان .

سرای هفت رخشان
کنایه از آسمان

هفت رخشان
هفت کوکب هفت سیاره .
کنایه از هفت کوکب است که سبعه سیاره باشد

برخشان
نام قریه ای به ماورائ النهر .

درخشان
درخشنده, روشنایی, روشن, تابان, رخشان
( صفت ) تابان تابنده درخشنده .

باقلوای قزوین - باقلوا پرچمی افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس فروشگاه اینترنتی دست آرا نرم افزاری مریم
تونیک طلسم
درآمد پاپ آپ فروشگاه آبی تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس