سامانه ارسال پیامک
معنی کلمه رخشان به فارسی

رخشان
درخشان, تابان, رخشاهم گویند
( صفت ) رخشنده درخشنده درخشان تابان .
یا رخشان صفت فاعلی حالی از رخشیدن تابان و روشن و درخشان .

سرای هفت رخشان
کنایه از آسمان

هفت رخشان
هفت کوکب هفت سیاره .
کنایه از هفت کوکب است که سبعه سیاره باشد

برخشان
نام قریه ای به ماورائ النهر .

درخشان
درخشنده, روشنایی, روشن, تابان, رخشان
( صفت ) تابان تابنده درخشنده .

رخشاندن
رخشانیدن تابانیدن درخشانیدن

رخشانیدن
یا رخشانیدن رخشاندن درخشانیدن

شبکه مترجمین ایران پیام نگار افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس