سامانه ارسال پیامک
معنی کلمه ریما به فارسی

ریما
کرگدن . ارج . کرگ . به یونانی حیوانی است که به فارسی کرگدن خوانند و شاخی بر سر بینی دارد .

از ریمام
زاده شدن بچه

اندریمان
نام یکی از مبارزان تورانی است که در جنگ دوازده رخ بر دست گرگین میلاد کشته شد .

بریمان
تثنیه بریم یا جگر و کوهان شتر که به درازا بریده به رشته و مانند آن پیچند .

تحریمات
( مصدر اسم ) جمع تحریم .

تکریمات
( مصدر اسم ) جمع تکریم

حسن آباد فریمان
ده از دهستان مرکزی بخش فریمان شهرستان مشهد

ریماد
یا ریماز . جامه باشد

ریماز
یا ریماد . یکنوع جامه لطیف

ریمازه
ریماز . جامه

ریمان
فراهم آمدن سر جراحت از به شدن

فریمان
1 - بخشی است تابع شهرستان مشهد که محدود است : از مشرق به بخش تربت جام و بخش سرخس از مغرب بکوههای جلگه رخ ( بخش کدکن و بخش حومه شهرستان تربت حیدریه ) از جنوب بکوههای بیزکی و با خرزو کوه طرقی از شمال بدهستان ارومه ( بخش طرقبه ) کوهستانی و معتدل محصول غلات بنشن انواع میوه زیره سبز پنبه شغل زراعت مالداری قالیچه بافی و کرباس بافی . آب از چشمه- سار و قنوات تامین میشود . بخش مزبور از چهار دهستان بنام پیوه زن احمد آباد سرجام پایین ولایت دهستان مرکزی که شامل 373 آبادی بزرگ و کوچک است تشکیل میشود و جمع نفوس آن حدود 89870 تن است . 2 - دهستانی است از بخش مزبود مرکب از 121 آبادی بزرگ و کوچک که جمع نفوس آن حدود 45/323 تن است . 3 - مرکز بخش شهر کوچک فریمان است که در 71 کیلومتری جنوب غربی مشهد و 216 کیلومتری مرز ایران و افغانستان است . جمعیت آن 12385 تن است. قسمت اعظم این بخش موقوفه آستان قدس رضوی و قسمت دیگر جزو موقوفات بنیاد پهلوی سابق میباشد و آن یکی از ییلاقها و گردشگاههای مشهد است.توضیح این شهر قبل از 1313ه.ش. قریه ای بی اهمیت بود و 200 خانوار از طوایف بربری و تیموری در آن سکونت داشتند و زندگی را بصورت ایلاتی و چادرنشینی میگذرانیدند . در سال مزبور ساختمان شهر را با اسلوب جدید شروع کردند و بتدریج تا سال 1320 بصورت کنونی در آمد .
شهر کوچکی است در مرکز بخش فریمان مشهد .

قلعه نو فریمان
دهی از دهستان مرکزی بخش فریمان شهرستان مشهد واقع در 10 هزار گزی خاور فریمان و سر راه شوسه فریمان به تربت جام - موقع جغرافیایی آن کوهستانی و هوای آن معتدل است .

گریما
قصبه ای حاکم نشین در لایپزیک

لوش آب فریمان
دهی از دهستان مرکزی بخش فریمان شهرستان مشهد .

نریمان
سید محمود ( ف. 1340 .) سالها در مشاغل دولتی مقامات مختلف داشت و بوکالت مجلس شورای ملی و وزارت رسید و در راه ملی شدن نفت کوشش کرد .
نرمنش, نرسرشت, دلیر, پهلوان, ونام پدرسام
ده کوچکی است از دهستان انگوت بخش گرمی شهرستان اردبیل .

نریمان قشلاق
دهی است از دهستان بزینه رود بخش قیدار شهرستان زنجان .

نریمانی
ده دهستان پائین ولایت بخش فریمان شهرستان مشهد استان نهم . در 45 کیلومتری شمال خاوری فریمان جلگه معتدل 821 تن سکنه دارد . محصولش غلات .
دهی است از دهستان پائین ولایت بخش فریمان شهرستان مشهد .

نصر آباد فریمان
دهی است از دهستان مرکزی بخش فریمان شهرستان مشهد . در 18 هزار گزی جنوب شرقی فریمان در جلگ. معتدل هوائی واقع است و آبش از قنات محصولش غلات شغل اهالی زراعت است .

کریمان
در فرهنگ برهان قاطع و انجمن آرائ و جز آن نوشته اند کریمان نام جد دوم رستم زال است که پدر نریمان باشد.یا نام شهر کرمان هم بوده است .

کریمانه
همچون مردم کریم . از روی کرم

شبکه مترجمین ایران پیام نگار افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس