معنی کلمه سرو سهی به فارسی

سرو سهی
نام لحن یازدهم از سی لحن باربد .

شبکه مترجمین ایران پیام نگار دکتر فرهاد همت خواه سامانه ارسال پیامک افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس