سامانه ارسال پیامک
معنی کلمه لورا به فارسی

لورا
نام محلی است نزدیک شهرستانک و دامنه کوه البرز در شمال باختر تهران بین رودبار وارنگه و محال طالقان قریه آن شهرستانک است که در کنار رود کرج قرار گرفته است .
( اسم ) 7 - لور .
نام رودی که قسمتی از آن در طرف جنوب دشت پیشین که دشتی پیشین که دشتی وسیع در زابلستان است می گذرد و این قسمت از رود مذکور نام همان دشت را دارد . و در بلوچستان به دریاچه آب ایستاد می ریزد .

قصر لورا
نام قصری است که در حدود کجور بوسیله اسماعیلیه بر بالای کوهی ساخته شده است .

لورا شیرین
دهی از دهستان شپیران بخش شاهپور شهرستان خوی .

لورا و شهرستانک
نام محلی است نزدیک شهرستانک و دامنه کوه البرز در شمال باختر تهران بین رودبار وارنگه و محال طالقان قریه آن شهرستانک است که در کنار رود کرج قرار گرفته است .

سراج الوراق
سراج الدین عمر بن محمد بن حسن شاعر مصری است وی کاتب دربار امیر یوسف والی مصر بود .

فلورا
به سریانی اسم عرعر است

فلورانس
شهری است در ایتالیا که سابقا مرکز ناحیه تسکان بود . در کنار رود آرنو واقع است و 465000 تن سکنه دارد . مرکز بزرگ صنعتی ادبی و هنری میباشد و بواسطه مدارس نقاشی و حجاری شهرت فراوان دارد . کاخها کتابخانه ها کلیسا ها و موزه های آن معروف است .

لوران
نام دهی جزئ دهستان سیاه رود بخش افجه شهرستان تهران .

کلوران
رودخانه ایست در مغولستان که از حوالی شهر [ قره قروم ] ( اولان باتور ) میگذشته است .

شبکه مترجمین ایران پیام نگار افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس