سامانه ارسال پیامک
معنی کلمه مرهون به فارسی

مرهون
گرو داده شده, گروداده شده, گرورفته, گروگان
1 - ( اسم ) رهن گذاشته شده گرو نهاده . 2- ( اسم ) گروگاه

مرهونه
گرو گذاشته شده

شبکه مترجمین ایران پیام نگار افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس