سامانه ارسال پیامک
معنی کلمه مولفه به فارسی

مولفه
( اسم ) مونث مولف جمع :مولفات .
فرقه از اصحاب امام رضا ( ع ) که پس از رحلت آن حضرت مجددا به رای واقفه برگشتند .

مولفه قلوبهم
توضیح در بخش 1 مولفه قلوبهم را بزرگان مکه که در روز فتح این شهر مسلمان شدند معنی کرده لیکن این تعریف دقیق نیست . چه آن دسته از جنگ حنین که رسول ( ص ) از غنیمت های جنگی بخشی به آنان داد این لقب یافتند.

لمولفه
جمله اسمی ) مولف ( کتاب حاضر ) راست ( قولی که بیاید ) .
یعنی مولف این کتاب راست

شبکه مترجمین ایران پیام نگار افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس