سامانه ارسال پیامک
معنی کلمه والله به فارسی

والله
( سوگند ) سوگند بخدا .
سوگند . قسم بخدا

ای والله
( جمله ) 1 - آفرین . بارک الله . 2 - درست است راست است همینطور است .

لا والله
نه سوگند به خدای . در موردی گویند که انکار مطلبی را خواهند بشدت : گفتند حال چیست ? مگر درم های ترا دزد برد ? گفت : لاوالله بدرقه برد .

لاوالله
نه بخدا . نه سوگند باخدای

شبکه مترجمین ایران پیام نگار افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس