سامانه ارسال پیامک
معنی کلمه پر ملالی به فارسی

پر ملالی
حالت و چگونگی پر ملال

شبکه مترجمین ایران پیام نگار افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس