معنی کلمه گویه به فارسی

گویه
( اسم ) گفتن .
بمعنی غار باشد و آن گوی و شکافی است که در کوهها بهم رسد و بیشتر مردم فقیر در آنجا بسر برند .

برد گویه
دهی است از دهستان وراوی بخش کنگان شهرستان بوشهر .

بازگویه
( اسم ) تکرار سخنی اعاده مطلبی .

واگویه
بازگوکردن, دوباره گفتن حرفی, سخن شنیده راگفتن
( اسم ) بازگفتن سخن شینده را تکرار گفته .

واگویه کردن
( مصدر) تکرارکردن سخن شنیده را.

شبکه مترجمین ایران سامانه ارسال پیامک خرید پایه دوربین منو پاد افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس نرم افزاری مریم
تونیک طلسم باقلوای قزوین - باقلوا پرچمی فروشگاه اینترنتی دست آرا تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس تبلیغات در آبادیس