شبکه مترجمین ایران افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس
نرم افزاری مریم
تبلیغات در آبادیس