شبکه مترجمین ایران
باقلوای قزوین - باقلوا پرچمی
افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس نرم افزاری مریم