شبکه مترجمین ایران افزونه دیکشنری و مترجم آبادیس
نرم افزاری مریم
ترجمه آنلاین انگلیسی فارسی فوری